ΣΥΝ.ΕΠ.ΕΙ.Α – Διαδυκτιακή Εκδήλωση Συζήτηση Ο Ρόλος Της Επιστήμης Τον Καιρό Της Πανδημίας