Ιδρυτική Διακήρυξη

Συντονιστική Επιτροπή Ειρηνικής Ανασυγκρότησης

Οι στρατηγικοί στόχοι της “ΣΥΝΕΠΕΙΑ” είναι τρείς:

1) Δημοκρατική ανασυγκρότηση της Ελληνικής Δημόσιας Ζωής, με σκοπό την αποκατάσταση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, που τόσο έχουν πληγεί στη χώρα μας, ιδιαίτερα την τελευταία 2ετία.

2) Αντιμετώπιση της φτωχοποίησης των μεσαίων και ιδιαίτερα των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων του ελληνικού λαού, που κυρίως πλήττονται τόσο από την χρόνια οικονομική κρίση, όσο και από τα υπερβολικά παρατεταμένα λοκντάουν που βιώσαμε.

3) Αντιμετώπιση του προβλήματος αποστράγγισης της χώρας από το Επιστημονικό δυναμικό της.

Στα πλαίσια αυτά, η “ΣΥΝΕΠΕΙΑ” θα απευθυνθεί τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στις ηγεσίες των πολιτικών κινήσεων και κομμάτων που ενστερνίζονται τις ίδιες αγωνίες, με σκοπό την επίτευξη μιας Εθνικής Ενότητας και ενός κοινού πολιτικού μετώπου αντιμετώπισης της ολόπλευρης κρίσης της Ελληνικής Κοινωνίας.