Τι μπορείς να κάνεις για την υλοποίηση των στόχων της ΣΥΝ.ΕΠ.ΕΙ.Α.